Jak mogę włączyć się w prace? | Konstancin-Jeziorna

Jak mogę włączyć się w prace?

Nowa strategia rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna będzie opracowywana we współpracy z mieszkańcami. Każda zainteresowana osoba może włączyć się w prace nad dokumentem na każdym etapie jako przygotowania.

Konsultacje społeczne

W ramach działań partycypacyjnych każda zainteresowana osoba, w tym mieszkańcy, rady sołeckie, przedsiębiorcy, aktywiści, firmy, stowarzyszenia oraz wszelkiego rodzaju organizacje, będą miały możliwość zgłaszania swoich potrzeb i propozycji w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. Konsultacje będą się odbywały w wyznaczonym przez burmistrza terminie.

Grupy robocze

Osoby, które pragną bardziej zaangażować się w przygotowanie strategii, mogą ponadto zgłosić się do tzw. grup roboczych. Grupy robocze będą zorganizowane wokół poszczególnych tematów. Liczba grup będzie uzależniona od liczby zgłoszonych osób, ale przewiduje się, że powstaną 4 grupy, do spraw:

  • społecznych,
  • środowiskowych,
  • gospodarczych,
  • przestrzennych.

Głównym zadaniem grup roboczych będzie uporządkowanie i ocena merytoryczna zebranych w ramach konsultacji społecznych wniosków i propozycji, wskazanie kluczowych trendów rozwojowych w danym obszarze tematycznym oraz sformułowanie rekomendacji w zakresie wizji i celów rozwojowych gminy.

Zgłoszenia do grup roboczych

Zachęcamy do zgłaszania się do grup roboczych wszystkie osoby, które pragną podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie. Zgłoszenia należy dokonać mailowo na adres strategiaatkonstancinjeziorna [dot] pl lub telefonicznie pod numerem (22) 484 23 90 lub (22) 484 23 92.

Do pobrania