Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (strategia.konstancinjeziorna.pl)


Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej gminy Konstancin-Jeziorna, prowadzonej pod domeną: www.konstancinjeziorna.pl.
   
 2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna, z siedzibą przy ul. Piaseczyńskiej 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, e-mail: urzadat[2][1]konstancinjeziorna [dot] pl, tel.: 22 484 23 00.
   
 3. Inspektorem ochrony danych jest Mateusz Siek, e-mail: iodat[2][1]konstancinjeziorna [dot] pl adres do korespondencji: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
   
 4. Administrator przetwarza informacje o użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE.L 2016.119.1, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o użytkownikach, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
   
 6. Informacje o użytkownikach zbierane są automatycznie za pomocą plików cookies, wysyłanych przez stronę internetową www.konstancinjeziorna.pl i zapisywanych w urządzeniach użytkowników. Informacje te nie służą Gminie Konstancin-Jeziorna do identyfikacji osób fizycznych, a użytkownik ma możliwość wyboru i akceptacji plików cookie stosowanych na ww. stronie internetowej.
   
 7. Informacje są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania strony i mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w związku z korzystaniem ze strony wyłącznie za zgodą użytkowników. Dane użytkownika są przekazywane do firmy świadczącej usługi hostingowe oraz backupowe w celu ich przechowywania i przetwarzania: Vobacom sp. z o.o., ul. Wschodnia 36 d, 87-100 Toruń.
   
 8. Strona internetowa gminy Konstancin-Jeziorna pod adresem www.konstancinjeziorna.pl stosuje następujące pliki cookies:

  • plik sesyjny „CMS” – wymagany dla zapewnienie prawidłowego funkcjonowania witryny i jej bezpieczeństwa – przechowywany do czasu zakończenia sesji (zamknięcia przeglądarki);
  • pliki opcji „WCAG” – wymagane dla zapewnienia dostępności witryny osobom z niepełnosprawnościami, dotyczące: wielkości czcionki – przechowywany do czasu zakończenia sesji (zamknięcia przeglądarki) oraz wersji kontrastowej – przechowywany przez 3 dni;
  • plik „cookieMsg” – wymagany dla zapewnienia prawidłowego wyświetlania witryny (dotyczący komunikatu o plikach cookies) – przechowywany przez 30 dni;
  • pliki cookies związane z portalami społecznościowymi: pliki portalu Facebook – związane z umożliwieniem użytkownikom strony „udostępnienia” wybranych publikacja bezpośrednio na tym portalu społecznościowym, oraz pliki portalu YouTube – związane z wyświetlaniem filmów osadzonych na tym portalu społecznościowym.

 9. Administrator jest w posiadaniu adresów IP użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich ze strony, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie za zgodą użytkownika, przy jednoczesnej możliwości braku jej wyrażenia i braku dalszego korzystania ze strony. Służą do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych użytkowników. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych użytkowników.
   
 10. Użytkownik w każdej chwili może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
   
 11. Strony internetowe partnerów administratora, do których odnośniki umieszczone są na stronie, podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).
   
 12. Strona zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. korzystając ze strony, użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.
   
 13. Na podstawie art. 77 RODO użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
   
 14. Użytkownik posiada uprawnienie do:

  • żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora danych osobowych;
  • żądania sprostowania danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych wskazanego przez siebie;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody.

 


Adres źródłowy: https://strategia.konstancinjeziorna.pl/polityka-prywatnosci


Adres źródłowy: https://strategia.konstancinjeziorna.pl/polityka-prywatnosci

Załączniki
 • [0] https://strategia.konstancinjeziorna.plhttps://strategia.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
 • [1] https://strategia.konstancinjeziorna.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [2] https://strategia.konstancinjeziorna.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
 • [3] https://strategia.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/image_and_text/public/2021-05/polityka_prywatnosci_0.jpg?itok=OyIQv358