Konstancin-Jeziorna[0]

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (strategia.konstancinjeziorna.pl)


Jak mogę włączyć się w prace?

Nowa strategia rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna będzie opracowywana we współpracy z mieszkańcami. Każda zainteresowana osoba może włączyć się w prace nad dokumentem na każdym etapie jako przygotowania.

Konsultacje społeczne

W ramach działań partycypacyjnych każda zainteresowana osoba, w tym mieszkańcy, rady sołeckie, przedsiębiorcy, aktywiści, firmy, stowarzyszenia oraz wszelkiego rodzaju organizacje, będą miały możliwość zgłaszania swoich potrzeb i propozycji w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. Konsultacje będą się odbywały w wyznaczonym przez burmistrza terminie.

Grupy robocze

Osoby, które pragną bardziej zaangażować się w przygotowanie strategii, mogą ponadto zgłosić się do tzw. grup roboczych. Grupy robocze będą zorganizowane wokół poszczególnych tematów. Liczba grup będzie uzależniona od liczby zgłoszonych osób, ale przewiduje się, że powstaną 4 grupy, do spraw:

  • społecznych,
  • środowiskowych,
  • gospodarczych,
  • przestrzennych.

Głównym zadaniem grup roboczych będzie uporządkowanie i ocena merytoryczna zebranych w ramach konsultacji społecznych wniosków i propozycji, wskazanie kluczowych trendów rozwojowych w danym obszarze tematycznym oraz sformułowanie rekomendacji w zakresie wizji i celów rozwojowych gminy.

Zgłoszenia do grup roboczych

Zachęcamy do zgłaszania się do grup roboczych wszystkie osoby, które pragną podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie. Zgłoszenia należy dokonać mailowo na adres strategiaat[1]konstancinjeziorna [dot] pl lub telefonicznie pod numerem (22) 484 23 90 lub (22) 484 23 92.

Do pobrania

Adres źródłowy: https://strategia.konstancinjeziorna.pl/page/jak-moge-wlaczyc-sie-w-prace


Adres źródłowy: https://strategia.konstancinjeziorna.pl/page/jak-moge-wlaczyc-sie-w-prace

Załączniki
  • [0] https://strategia.konstancinjeziorna.plhttps://strategia.konstancinjeziorna.pl/themes/custom/konstancin/logo.svg
  • [1] https://strategia.konstancinjeziorna.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://strategia.konstancinjeziorna.pl/sites/default/files/styles/image_and_text/public/2022-01/partycypacja2.png?itok=I0mEKmkW